Please enable JS

Corporación Municipal

A corporación municipal de Navia de Suarna está formada por nove concelleiros pertencentes a tres partidos políticos.

PSdeGalicia – PSOE:

  • Don José Fernández Fernández (Alcalde-Presidente)
  • Don José Manuel Álvarez Cruz (1º Teniente de Alcalde e Delegado de Urbanismo)
  • Don Manuel Gómez López (2º Teniente de Alcalde e Delegado de Educación Cultura e Deportes)
  • Don Manuel Romero Pérez (3º Teniente de Alcalde e Delegado de Medio Natural e Medio Rural)
  • Dona Eva Fernández Lorido (Delegada de Xuventude, Festas e Servizos Sociais)

PP de Galicia:

  • Don Jesús María Fernández López (Concelleiro)
  • Dona María Julia González Losada (Concelleira)
  • Don Faustino Pérez Gómez (Concelleiro)

Bloque Nacionalista Galego:

  • Don Roberto Carballo López (Concelleiro)